Meest duurzame kantoorlocatie Zuidas gewaardeerd door gebruikers

Foto Arjan Molenaar

Foto Arjan Molenaar

Gebouwen op de Amsterdamse Zuidas scoren twintig procent hoger op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek. Daarmee is de Zuidas de meest duurzame kantoorlocatie van Nederland, aldus het bureau bbn adviseurs dat het onderzoek heeft uitgevoerd. En dat wordt gewaardeerd door de gebruikers.

Het onderzoek is een initiatief van Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam. Voor het onderzoek is de BREEAM-NL In-Use methode gebruikt. De resultaten geven zicht op de kwaliteit van 820.000 m² vastgoed op de Zuidas, waarvan 700.000m² kantooroppervlakte en 120.000 m² andere voorzieningen zoals de VU en het VU Medisch Centrum.

Wat als eerste opvalt in de resultaten, is dat de Zuidas op het gebied van energiezuinige gebouwen hoog scoort: 52% ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van 32%. Belangrijkste reden is dat de kantoren er relatief jong zijn en volgens strenge energie-eisen zijn gebouwd. Een aantal kantoren is zelfs met een zeer hoge energieambitie gebouwd of gerenoveerd. Dit werpt duidelijk haar vruchten af. Binnen de Zuidas lopen diverse initiatieven voor verdere energiereductie, wat in de komende jaren tot nog betere resultaten zou kunnen leiden.

Ook het voorzieningenniveau en transport scoren bijzonder goed: 71%, terwijl de gemiddelde score in heel Nederland 53% bedraagt. De Zuidas is gelegen aan goede openbaar vervoerverbindingen, maar zelfs ten opzichte van centrumlocaties, waar men meestal ook van goede OV-verbindingen gebruik kan maken, scoort Zuidas hoger. Op centrumlocaties ligt de score op 60%. Bij gebruikers wordt dit ook gewaardeerd, vertelt Joost Brinkman van Accenture. “Wij zijn acht jaar geleden naar de Zuidas verhuisd juist vanwege de goede OV-verbindingen. Wij hebben ook pilots gedraaid met de elektrische Nissan Leaf als deelauto binnen ons bedrijf. We zijn nu zover dat we moeten proberen van de Zuidas de eerste autoloze kantoorlocatie van Nederland te maken. Al zouden we het om te beginnen een week proberen.”

Afvalvermindering

De eigenaren van de kantoorlocaties hebben de laatste jaren veel inspanningen gedaan om het afval te verminderen. Terwijl heel Nederland op gemiddeld 71% zit, scoort de Zuidas op het onderdeel ‘afval’ 93%. De score wordt bepaald door de ruimte voor het scheiden van afvalstromen. Op de Zuidas staan veel grote kantoren. De ruimte en voorzieningen voor afvalscheiding zijn daarin goed geregeld. Ook is er bij de bedrijven de wil hun afval fors verminderen. Zo hanteert Amsterdam RAI een zogeheten zero-waste-beleid. “We streven naar 100% afvalrecycling”, zegt directeur Jan van den Bosch.

Dat de directeur van Amsterdam RAI de lat zo hoog legt, is precies wat nodig is: als een topman de urgentie ervan inziet gaat het sneller, zegt Brinkman. Hij is tevens bestuurslid van Green Business Club Zuidas, die meer bedrijven wil enthousiasmeren voor duurzamer ondernemen op de Zuidas. “Dat vraagt lange adem, maar ook vooral commitment van CEO’s. Daarom organiseren we geregeld CEO-ontbijten, waar dit soort duurzame onderwerpen aan de orde komen.” Daarnaast blijft de GBC Zuidas facility managers uitdagen om duurzaam mee te denken. “Dan gaat het niet alleen om energiezuiniger ondernemen of minder de auto pakken, maar ook om sociale aspecten zoals het ondersteunen van voedselbanken. Maar ook puur facilitaire zaken kunnen we gezamenlijk oppakken, zoals het uitruilen van vergaderruimte. Lang niet iedere facility manager zit op onze golflengte, maar met 29 bedrijven telt de GBC Zuidas al aardig wat leden.”

Stadsecoloog

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, want op sommige punten kan nog winst geboekt worden, vooral op beheer en landgebruik. De totaalscore voor beheer ligt slechts iets hoger dan in de rest van Nederland: 42% tegen 38%. Daar is nog ruimte voor verbetering. “Net als in een eerder onderzoek in Rotterdam is de tendens zichtbaar dat externe vastgoedmanagers lager scoren dan eindgebruikers die dit zelf verzorgen. Het accent op de Zuidas ligt op grote eindgebruikers met een eigen beheerorganisatie. De hogere gemiddelde score is daar een gevolg van”, aldus de onderzoekers van bbn.

De gemiddelde score op het onderdeel ‘landgebruik en ecologie’ is 13%. In heel Nederland is dit 3%. Beide scores zijn bijzonder laag. Ecologie speelt in het beheer van kantoren nog nauwelijks een rol. Maar omdat bij een aantal gebouwen op de Zuidas een ecoloog is ingeschakeld, kent het gebied een iets hogere score.

Tekst: Harmen Weijer

,