HEVO-formule garandeert optimale huisvesting

Hi_Ewoud van der Sluis buiten

HEVO is als vastgoedspecialist actief op de gebieden huisvestingsadvies en projectmanagement. Het bedrijf voorziet zijn opdrachtgevers – met complexe huisvestingsvraagstukken in onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven – van oplossingen die bijdragen aan een optimale leef- en werkomgeving.

Al meer dan 35 jaar heeft HEVO de overtuiging dat adviezen over de haalbaarheid van bouwprojecten moeten worden waargemaakt, door in een vroegtijdig stadium harde garanties te geven over het investeringsbudget. Je kunt dan spreken over een zogeheten alliantie-
contract tussen de klant en HEVO. Tegenvallers zijn voor rekening van HEVO en meevallers worden met de klant gedeeld. Hierin zijn meerdere varianten denkbaar, afhankelijk van de mate waarin de klant zijn risico’s wenst af te dekken, terwijl dezelfde klant gedurende het hele proces invloed houdt op het ontwerp van zijn gebouw.

Deze unieke HEVO-formule staat in de markt bekend als Risicodragend Integraal Projectmanagement; aanvankelijk bedoeld als prestatieverplichting ten aanzien van het investeringsbudget, planning en kwaliteit van het gebouw. HEVO gaat echter nog verder door ook prestatieverplichtingen aan te gaan op het gebied van exploitatiekosten, of meer specifiek: de duurzaamheidscore en energie- en onderhoudskosten van 
het gebouw.

Kortom, HEVO denkt altijd in de te leveren prestaties van de huisvesting en de klant bepaalt hoeveel risico’s het door HEVO wil laten afdekken.

www.hevo.nl

,