Expertpanel

Hi_DGMR-Versteeg

Paul van Bergen, algemeen directeur DGMR Raadgevende Ingenieurs

Over duurzaamheid

Wat zijn de trends waarmee facility management te maken krijgt?

Technologie en duurzaamheid zijn ontwikkelingen die een nog grotere invloed gaan hebben op de gehele facility management-industrie. Via onze smartphones kunnen we nu al informatie krijgen over ons eigen huishouden en legio diensten aanvragen. Het online verbinding maken met de gebouwen waarin we werken en verblijven ligt dus binnen handbereik. Facility management verschuift van dienstverlening aan organisaties naar dienstverlening voor de individuele medewerker of gebruiker van ons vastgoed.

Duurzaamheid is allang een dominant thema bij de bouw en verbouw van ons vastgoed. Alleen het bewijs dat al die duurzame keuzes werkelijk leiden tot de effecten die we ervan verwachten ligt in het domein van het facility management. Met goed facility management kun je pas bewijzen dat de prestaties op het gebied van energie, water, afval en gezondheid werkelijk gerealiseerd worden. Facility management heeft goud in handen, want dit kan er daadwerkelijk voor zorgen dat de cirkel gesloten wordt. Dat de ontwerpers en bouwers leren van de data en ervaringen die in de praktijk behaald worden. Zonder goed facility management geen duurzaam en circulair vastgoed.

Waarin kan facility management het onderscheid maken?
We weten nog onvoldoende of onze duurzaam ontworpen en gebouwde gebouwen excelleren op energiegebruik en gebruikerstevredenheid. We denken dat het zo is, maar ís dat zo? De verbondenheid van ontwerpers en bouwers bij een project blijft meestal beperkt tot de nazorgfase en is nooit langer dan een jaar. Die periode is te kort om vast te stellen of aan alle prestaties wordt voldaan. Als we erin slagen om de data van onze gebouwen te combineren met de ervaringen en feedback van de gebruikers, dan kunnen we stappen maken in het sluiten van de leercurve. Facility managers kunnen de leermeesters zijn voor de ontwerpers en bouwers, want zij weten écht wat er speelt. Evidence based design voor al onze gebouwcategorieën, dát is wat we nodig hebben en facility management kan dat leveren!

Meer info: www.dgmr.nl
Hi_Karin Verploegen

Karin Verploegen, Organisatie en Juridisch adviseur bij Gispen International

Over Circulaire Economie

Circulaire economie en van bezit naar gebruik zijn hotte termen, maar wat houdt het in de praktijk voor bedrijven in?
“We zijn in de huidige economie gewend om voor het produceren van bijvoorbeeld kantoormeubilair grondstoffen te delven en daarvan een bureaustoel te maken. Vervolgens gebruiken we die een paar jaar, vervangen die en gooien de oude stoel weg. De circulaire economie gaat ervan uit dat we de grondstoffen van die producten opnieuw gebruiken. De producten blijven in dat geval ook van de producent, omdat die precies weet wat hij in die bureaustoel heeft gestopt. We gaan dus langzaam maar zeker over van bezit naar gebruik.

Wij hanteren daarvoor vier fasen. In fase 1 onderhouden we de producten, zodat er langer gebruik van kan worden gemaakt. In fase 2 herstellen we eventuele schade en voegen we indien nodig elementen toe, upgraden noemen we dat. In fase 3 vervangen we onderdelen en gebruiken die weer elders. In fase 4 recyclen we het hele product. In de oude economie kenden we de laatste fase wel, maar die tussenfases niet. De levensduur van onze producten is daardoor ineens twee keer zo lang.”

Welke gevolgen heeft circulair ondernemen voor businessmodellen?
“Dat is zo mooi aan de term circulaire economie: er zit een businessmodel in. Zowel voor ons als producent als voor de gebruiker levert dit toegevoegde waarde op. Voor ons zijn de grondstoffen aanwezig in het geleverde meubilair, die eigenlijk dienst doen als grondstoffenbank. Voor de gebruiker is dit een onderdeel van hun mvo-strategie, want maatschappelijk verantwoord ondernemen is allang niet meer iets dat een bedrijf alleen doet. Dat doet ie samen met zijn partners en leveranciers.”

Waar gaat het volgens u naar toe in de komende decennia?
“Wij willen in 2020 voor 50% circulair ondernemen. De uitdaging zit hem in het opzetten van de ketens om gebruikt meubilair terug te krijgen. Maar ook om andere ketens te betrekken in onze supply chain, want lang niet alle onderdelen kunnen wij hergebruiken. Zittingen van onze stoelen zouden weer ingezet kunnen worden als isolatiemateriaal.

Meer info: www.gispen.nl
Hi_Dolmans-Ronald Boesjes

Ronald Boesjes, Commercieel Directeur bij Dolmans Facilitaire Diensten & Dolmans Facility Management

Over uitbesteding in facilitair management

Welke trends signaleert u op het gebied van facilitair management?

“Wij zien gelukkig dat de mensen weer centraal komen te staan. Dat is op zich logisch, 90% van het facilitaire werk is mensenwerk. Maar bij de uitbesteding van facilitaire diensten wordt nog veel vanuit processen gedacht. Door naast onze opdrachtgevende partner te gaan zitten en met hem/haar mee te denken als verlengstuk van hun organisatie, gaat het uitbesteden van facilitaire zaken veel soepeler en wordt dit transparanter voor de uitbestedende partij.

Een andere trend is dat opdrachtgevers anders naar hun gebouw kijken. De functie van het gebouw wordt steeds vaker flexibel aangepast naar de actuele wens en omstandigheden. Dit houdt in dat facility management hierin flexibel dient mee te bewegen, pro-actief handelt en zelf of samen met zijn leveranciers innoveert. Het mooiste is dat dit de facilitaire medewerkers van Dolmans ten goede komt, want hun functies veranderen mee. Dit is positief voor de medewerkers en voor het bedrijf.

Wat is voor bedrijven de belangrijkste reden om facilitair management uit te besteden?

“Een belangrijke reden is dat, naast kostenreductie, organisaties en facilitaire managers in het bijzonder hun handen weer vrij hebben. Voor Dolmans, is facilitair management immers een kerntaak, terwijl het steeds vaker bij bedrijven een ‘bijzaak’ is geworden.” Organisaties willen ontzorgd worden op de stroom van continue taken en wij pakken deze zorg graag over.

Steeds vaker is te zien dat bewoners of andere gebruikers een rol spelen in het onderhoud en beheer van hun gebouwen. Is deze vorm van participatiesamenwerking een hype of juist een blijvertje?

“We merken bijvoorbeeld dat huurders van woningbouwverenigingen en huurders van verzamelgebouwen kritisch kijken naar hoe hun trappenhuis, portieken, entrees en liften zijn opgeruimd. Verstoringen ruimt men steeds vaker zelf op. En als er iets kapot is, worden wij als facilitaire dienstverlener sneller en vaker gebeld. Andersom hebben al onze medewerkers ook een signaleringstaak en nemen wij zelf direct pro-actief actie als wij een verstoring constateren. Men vindt dit belangrijk. Het vraagt van ons een snelle en gedegen reactie en aanpak. Wat mij betreft staat het als een paal boven water dat de participatiemaatschappij geen hype is, maar dat we in de toekomst nog veel meer dingen samen gaan oppakken.”

Meer info: www.dolmans.com