Duurzame huisvesting: het gaat om mensen

Foto: Vincent Boon

Foto: Vincent Boon

Deze week kreeg ik de eerste resultaten van de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015 (Search Ingenieursbureau) onder ogen. Het rapport verschijnt pas dit najaar, toch mag ik alvast verklappen dat de helft van de Nederlandse bedrijven duurzame huisvesting belangrijk vindt.

Wat mij betreft opnieuw een duidelijke bevestiging: veel Nederlandse bedrijven zijn bezig met de verduurzaming van hun huisvesting. Hoe dat precies in te vullen, is vaak nog een belangrijk vraagstuk.

Niet minder slecht

Die hoe-vraag gaat niet alleen over minder energieverbruik, minder schadelijke stoffen in het binnenklimaat, minder gebruik van ongezonde materialen. Het draait juist om een optimale woon, werk, of leeromgeving. Een omgeving die aansluit bij de behoeften van mensen. Denk aan een plek waar we goed kunnen leren, productief ons werk kunnen doen, comfortabel kunnen wonen. Dat zou het vertrekpunt moeten zijn als het gaat om de verduurzaming van onze huisvesting. Of zelfs op grotere schaal, in de transformatieopgave waar we voor staan in de gebouwde omgeving.

Essentie van verduurzaming

Eerder deze maand mocht ik tafelvoorzitter zijn bij een bijzondere brainstorm over de verduurzaming van kantoorvastgoed in Nederland en België. Partners als AkzoNobel, Deloitte, De Groene Zaak, AGC, SGS, Search en ArcelorMittal werken in het Energy Efficiency in Buildings Laboratory Benelux (EEB Lab Benelux) namelijk samen aan het versnellen van duurzame energievoorziening in gebouwen. Gericht op onderwijs-, kantoor- en grootschalig woonvastgoed. Wat me daar opviel was dat de deelnemers in hun projecten proberen invulling te geven aan de behoefte van gebruikers van het vastgoed en de beste manier om daar te komen.

Vroeger en eerder betrekken

Wat bestaande initiatieven gemeen hadden? Onder andere dat er werd gezocht naar een andere manier van samenwerken in projecten en naar andere verdienmodellen voor de partners. Anders dan nu vaak het geval is, is het hierbij essentieel dat de partijen die zorgen voor beheer en onderhoud direct bij aanvang van het project al een belangrijke rol hebben. Meedenken als de plannen gemaakt worden en zelfs mede verantwoordelijkheid dragen.

Begrijpen wat mensen beweegt

Duurzame huisvesting gaat in de eerste plaats om de mensen die er gebruik van maken, niet puur om stenen. Echt proberen te snappen wat mensen beweegt en daar het gebouw op afstemmen; het is misschien wel één van de belangrijkste uitgangspunten om tot echt duurzaam vastgoed te komen. En dat doe je niet alleen, samen optrekken is hiervoor noodzakelijk. Alleen kom je ver, maar samen heb je de meeste impact.